சவூதி சிமெண்ட் நிறுவனத்திற்கு பொறியாளர்கள், டெக்னிஷியன்கள் தேவை

(Free Recruitment)

மும்பை : சவூதி சிமெண்ட் நிறுவனத்திற்கு கீழ்கண்ட பொறியாளர்கள், டெக்னிஷியன்கள் தேவைப்படுகின்றனர். நேர்முக தேர்வு         ஹைதராபாத்தில் ஜனவரி 1,2 அன்றும் மும்பையில் ஜனவரி 6,7 அன்றும் நடைபெற உள்ளது. தகுதி உள்ளவர்கள் 022 66665308 / 66665367 எனும் எண்ணுக்கு தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு உறுதிபடுத்தி கொண்டு செல்லவும்.  தகுதி உள்ளவர்கள் நேரிடையாகவும் செல்லலாம். ஆனால் அப்படி செல்பவர்களுக்கு பயணப்படி கிடைக்காது.

Interviews Details are as follows:

HYDERBAD

Date of Interview Position
1st Jan 2011 &  2nd Jan 2011 Chief Engineer, Mechanical
Draftsman, Mechanical
Engineer, Mechanical
Foreman, Mechanical
Foreman, Mechanical (Workshop)
Fitter
Rigger
Electronics Technician
Engineer, Electronics
Electrician
Engineer, Electrical
Engineer, WMRD
Foreman, Quarry Operations
H.E. Mechanic
Technical Executive
Venue: C/O GGheewala HR Consultnats 

2nd Floor, Hira Mansion,

Opp. Paigah Plaza

Basheerbagh,

Hyderabad – 500 063

MUMBAI

Date of Interview Position
6th Jan 2011 &  7th Jan 2011 Chief Engineer, Mechanical
Draftsman, Mechanical
Engineer, Mechanical
Foreman, Mechanical
Foreman, Mechanical (Workshop)
Fitter
Rigger
Electronics Technician
Engineer, Electronics
Electrician
Engineer, Electrical
Engineer, WMRD
Foreman, Quarry Operations
H.E. Mechanic
Technical Executive
Venue: GGheewala HR Consultants 

202 A, Bombay Market, Tardeo Road,

Mumbai – 34

Tel: 022 66665335/ 66665367

PLEASE CALL AND REGISTER YOUR NAME FOR THE INTERVIEW. TEL. NO: 022 66665308 / 66665367

Dress Code: Official (Formal Shirt & Trousers, Formal Shoes)

Your CV should be exactly matching the job description mentioned on our website http://www.ggheewala.com/saudicement.asp . Your CV will be subject to prior screening by the SCC delegates and will be considered for the interview only if found suitable by them. The decision of the SCC delegates will be considered as final.

If you find your CV suitable for the position as per the Requirement of the company then you are requested to come directly as a Walk-in candidate at the Venue.

You are required to carry the following documents for the interview, in 3 sets.

  • Detailed, updated résumé.
  • Original / Copy of Educational Certificates.
  • Original / Copy of Work experience certificates.
  • Original / Copy of the relevant Training Courses Certificates.
  • Original / Copy of Passport, valid for the next 12 months, and ECNR Status. Saudi visa, if present, should not be valid.
  • 20 Photographs; White background; 4×6 cm.

Travel reimbursement will not be provided to walk-in candidates

inneram.com