தொல்புரம் பொக்கனைப் பகுதியில் பிடிபட்ட 10 தலை நாகம்

இலங்கையின் வன்னி தொல்புரம் பொக்கனைப் பகுதியில் 10 தலை நாகத்தை சிலர் கண்டுள்ளதோடு புகைப்படமும் எடுத்துள்ளனர்….

உங்கள் பார்வைக்கு புகைப்படம்…

kadayanallur.net