இஸ்லாத்தின் பார்வையில் ஊடகங்களின் முக்கியத்துவமும் அதன் தாக்கமும்.

http://mindofandre.files.wordpress.com/2008/01/1876984873_2a026900d4.jpg

இன்றைய நவீன உலகத்தின் இயக்கம் ஊடகத்துறையில்தான் அமைந்துள்ளது.சமய கலாசார பொருளாதார அபிவிருத்தி அனைத்துத் துறைகளிலும் இதன் பங்களிப்பு செல்வாக்குச் செலுத்துகின்றது.உலக வரலாற்றை நாம் சற்று உற்று நோக்கும் போது ஐரோப்பிய மறுமலர்ச்சி,பிரான்சிய மறுமலர்ச்சிக்கு முன்பு மேற்க்கத்திய நாடுகள் அறிவுத்துறையில் இருன்டே காணப்பட்டன.ஆயினும் இங்கு ஏற்பட்ட மறுமலர்ச்சி அறிவியல் துறையில் வித்திட்டதென மேற்கத்திய வாதிகள் கூறுகின்றனர்.இருப்பினும் ஆராபியத் தீபகற்பத்தில் வளர்ச்சி கண்ட அறிவியல் துறைபற்றிய உண்மைகளை வரலாற்று ஆசிரியர்கள் மறந்து விட்டனர்……… ஆனால் அறிவியலின் வளர்ச்சியை சீர் தூக்கிப் பார்ப்பவர்கள் இவ்வுண்மைகளை மறந்துவிடலாகாது.

ஊடகத் துறையின் வளர்ச்சிக்கு வித்திட்டவர்களும் அத்தீப கற்பத்தில் வாழ்ந்தவர்களே.தற்காலத்தைப் போன்று அன்று நவீன யுக்திகள்,சாதனங்கள் காணப்படாத போதும் கூட,ஆங்கு வானியல்,மருத்துவம்,கணிதவியல்,பூகோலவியல் போன்ற துறைகளில் தேற்ச்சிபெற்றவர்கள் வாழ்ந்திருக்கின்றனர்.இதனை அராபிய வரலாறு என்ற நூலை எழுதிய பேராசிரியர் ஹிட்டி என்பவர் தன்னுடைய புத்தகத்திலே அடிக்கடி குறிப்பிடுகின்றார்.

மேலும் படிக்க…