ஒபாமாவின் ‘மாற்றம்’, மாறாது நிலைக்குமா?

“இஸ்லாமியத் தீவிரவாதம்”, “ஜிஹாதி பயங்கரவாதம்” தொடங்கி, “இன்னொரு சிலுவைப் போர்” வரை, இஸ்லாத்தின் மீது காழ்ப்பைக் கக்கும் சொல்லாட்சிகளை உலகுக்கு அறிமுகப் படுத்திய அமெரிக்க முன்னாள் அதிபர் புஷ் மூலமாக அமெரிக்காவுக்கு ஏற்பட்ட களங்கத்தை, “மாற்றம்” என்ற ஒற்றை முழக்கத்தோடு பதவிக்கு வந்திருக்கும் அதிபர் பராக ஒபாமா துடைக்க முயலுவதாகத் தெரிகிறது.

‘அமெரிக்காவின் பாதுகாப்புத் தொலைநோக்கு’ எனும் திட்ட வரைவுகளிலிருந்து “இஸ்லாமியத் தீவிரவாதம்” எனும் சொல்லை நீக்குவதற்கு அண்மையில் ஒபாமா மேலும் படிக்க…